Význam slovSlovníkAvýznam slova adié, adieu [adyjé]

adié, adieu [adyjé]

sbohem

www.vyznam-slov.cz