Význam slovSlovníkAvýznam slova adheze, adhese

adheze, adhese

přilnavost, ulpívání látek na sobě

www.vyznam-slov.cz