Význam slovSlovníkAvýznam slova adekvátnost

adekvátnost

přiměřenost, shoda

www.vyznam-slov.cz