Význam slovSlovníkAvýznam slova addolorato [adoloráto]

addolorato [adoloráto]

hud. žalostně

www.vyznam-slov.cz