Význam slovSlovníkAvýznam slova addendum

addendum

přídavek, dodatek

www.vyznam-slov.cz