Význam slovSlovníkAvýznam slova adaxiální

adaxiální

přivrácený k ose, ke stonku

www.vyznam-slov.cz