Význam slovSlovníkAvýznam slova adaptivita

adaptivita

přizpůsobivost, adaptabilita

www.vyznam-slov.cz