Význam slovSlovníkAvýznam slova adaptabilita

adaptabilita

schopnost a dovednost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita

www.vyznam-slov.cz