Význam slovSlovníkAvýznam slova adagio [adádžo]

adagio [adádžo]

pomalu, volně; hudební skladba nebo její část v tomto tempu

www.vyznam-slov.cz