Význam slovSlovníkAvýznam slova ad valorem

ad valorem

podle hodnoty

www.vyznam-slov.cz