Význam slovSlovníkAvýznam slova ad rem

ad rem

k věci

www.vyznam-slov.cz