Význam slovSlovníkAvýznam slova ad populum

ad populum

k lidu; demagogie, odvolávání se na předsudky, na egoizmus

www.vyznam-slov.cz