Význam slovSlovníkAvýznam slova ad multos annos

ad multos annos

na dlouhá léta, přání při přípitku

www.vyznam-slov.cz