Význam slovSlovníkAvýznam slova ad informandum

ad informandum

pro informaci, na vědomí

www.vyznam-slov.cz