Význam slovSlovníkAvýznam slova ad hoc [ad hók]

ad hoc [ad hók]

jen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu

www.vyznam-slov.cz