Význam slovSlovníkAvýznam slova ad auditorem [ad audytórem]

ad auditorem [ad audytórem]

k naslouchajícímu, k posluchači; populisticky, podbízivě, oportunně, bez ohledu na pravdu

www.vyznam-slov.cz