Význam slovSlovníkAvýznam slova ad acta [ad akta]

ad acta [ad akta]

ke spisům; odložit jako vyřízené

www.vyznam-slov.cz