Význam slovSlovníkAvýznam slova ad absurdum

ad absurdum

k nesmyslnosti; postup důkazu spornosti, nekonzistentnosti,toho, co odporuje logice dovedením do důsledků

www.vyznam-slov.cz