Význam slovSlovníkAvýznam slova acuto [akúto]

acuto [akúto]

ostře, pronikavě

www.vyznam-slov.cz