Význam slovSlovníkAvýznam slova acompagnato [akompaňáto]

acompagnato [akompaňáto]

recitativ za doprovodu orchestru

www.vyznam-slov.cz