Význam slovSlovníkAvýznam slova acidofilní

acidofilní

kyselomilný, žijící v kyselém prostředí; a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení

www.vyznam-slov.cz