Význam slovSlovníkAvýznam slova acidifikace

acidifikace

okyselení

www.vyznam-slov.cz