Význam slovSlovníkAvýznam slova acht

acht

klatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství

www.vyznam-slov.cz