Význam slovSlovníkAvýznam slova acetát

acetát

octan

www.vyznam-slov.cz