Význam slovSlovníkAvýznam slova accentato [ačentáto]

accentato [ačentáto]

důrazně

www.vyznam-slov.cz