Význam slovSlovníkAvýznam slova accelerando [ačelerando]

accelerando [ačelerando]

postupně zrychlovat, stále rychleji

www.vyznam-slov.cz