Význam slovSlovníkAvýznam slova absurdnost

absurdnost

absurdita

www.vyznam-slov.cz