Význam slovSlovníkAvýznam slova absurdní

absurdní

nesmyslný; odporující logickým zákonům nebo pravidlům jež stanoví významy slov

www.vyznam-slov.cz