Význam slovSlovníkAvýznam slova absurdita

absurdita

protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost

www.vyznam-slov.cz