Význam slovSlovníkAvýznam slova abstrakt

abstrakt

stručný výtah z obsahu odborného článku, knihy apod.

www.vyznam-slov.cz