Význam slovSlovníkAvýznam slova abstrahovat

abstrahovat

nepřihlížet, nepřihlédnout k něčemu; vyvodit; zobecnit

www.vyznam-slov.cz