Význam slovSlovníkAvýznam slova abstinovat

abstinovat

dodržovat abstinenci

www.vyznam-slov.cz