Význam slovSlovníkAvýznam slova abstinence

abstinence

zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)

www.vyznam-slov.cz