Význam slovSlovníkAvýznam slova abstence

abstence

zdržování se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva

www.vyznam-slov.cz