Význam slovSlovníkAvýznam slova absorpce

absorpce

objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé; zeslabení elektromagnetického záření,zvuku nebo počtu částic při průchodu látkou

www.vyznam-slov.cz