Význam slovSlovníkAvýznam slova absorbovat

absorbovat

pohlcovat, vstřebávat, přijímat, nasávat

www.vyznam-slov.cz