Význam slovSlovníkAvýznam slova absorbent

absorbent

látka objemově pohlcující jiné látky

www.vyznam-slov.cz