Význam slovSlovníkAvýznam slova absorbance

absorbance

míra absorpce záření

www.vyznam-slov.cz