Význam slovSlovníkAvýznam slova absolutorium

absolutorium

potvrzení, schválení účtů nebo činnosti; propuštění z odpovědnosti; doklad o dosažení (absolvování) stupně vzdělání

www.vyznam-slov.cz