Význam slovSlovníkAvýznam slova absolutno

absolutno

co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí

www.vyznam-slov.cz