Význam slovSlovníkAvýznam slova absolutizace, absolutisace

absolutizace, absolutisace

nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování; neoprávněné zobecňování

www.vyznam-slov.cz