Význam slovSlovníkAvýznam slova absoluce

absoluce

odpuštění hříchů; právo upuštění od potrestání

www.vyznam-slov.cz