Význam slovSlovníkAvýznam slova absint

absint

hořký silný likér (ve většině zemí zakázaný)

www.vyznam-slov.cz