Význam slovSlovníkAvýznam slova abscise

abscise

odnětí, oddělení, opadávání

www.vyznam-slov.cz