Význam slovSlovníkAvýznam slova ABS

ABS

antiblok systém, systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu

www.vyznam-slov.cz