Význam slovSlovníkAvýznam slova abreografie

abreografie

rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)

www.vyznam-slov.cz