Význam slovSlovníkAvýznam slova abortace

abortace

zakrnění

www.vyznam-slov.cz