Význam slovSlovníkAvýznam slova abonent

abonent

předplatitel

www.vyznam-slov.cz