Význam slovSlovníkAvýznam slova abolice

abolice

zastavení soudního řízení udělením milosti; zrušení zákona

www.vyznam-slov.cz