Význam slovSlovníkAvýznam slova abnormální

abnormální

nenormální, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu

www.vyznam-slov.cz